Om oss

HVEM VI ER 
Vi er et konsulentselskap som har hovedfokus på å skape målbar resultatutvikling i et partnerskap med kunder. Med andre ord det er dine spesifikke behov som alltid er styrende for vår leveranse og fokus. 

Vi har utviklet Improve basert på erfaringer fra treningsprosesser siden 1991 der vi har utviklet et effektivt system for å løse kunders problemer og utfordringer.

Vi mener at de beste produkter og tjenester er utviklet i forhold til de som skal bruke systemet i det daglige.

Vi jobber iterativt ved å sette mål, strategier og tiltak med fokus på forbedring.

Vi gjennomfører dette i 5 trinn:

  1. IDENTIFISERE GAP / AVSTAND I FHT. PRESTASJONER OG RESULTATER
  2. DEFINERE MÅL, MÅLINGSINTERVALLER, TRENINGSTILTAK.
  3. DESIGNE/UTVIKLE TILPASSEDE TRENINGER.
  4. ENGASJERE, HEVE, STYRKE, MOTIVERE, GJENNOMFØRE PROSESSEN.
  5. SIKRE VARIG ENDRING OG FORBEDRING PÅ ALLE NIVÅER.

Vi har utviklet Improve siste 25 år, basert på kundenes utfordringer, behov og innspill. Vi er ikke bare et programvareselskap som utvikler programvare basert kun på vår egen tro om hva som fungerer og ikke. Vi kan dokumentere effekt på et hundretalls prosjekter.

Kontakt:

Ronny A. Nilsen. Daglig leder.

Mail:

[email protected]

Mobil:

9280 4155

Postadresse:

Solvikveien 15B. 1363 Høvik. Norge.

Organisasjonsnummer: 918 008 950 

Møter:

Møter avtales direkte hos kunder eller via nettvideo.

E N G L I S H

WHO WE ARE

We are a collaborative Training corporation. We approach Trainings from the needs of the customer, putting them at the heart of the problems we solve and the opportunities we create.

We believe that the best products and services are the ones that are shaped by the people who use them. We take time to understand the business challenge or opportunity, and then we work iteratively to set goals, strategies and actions into place. We believe in 5 core steps:

  1. IDENTIFY GAPS IN PERFORMANCE AND RESULTS
  2. DEFINE LEARNING AND TRAINING GOALS AND PERFORMANCE LEVELS.
  3. DESIGN A UNIQUE LEARNING AND TRAINING EXPERIENCE.
  4. ENGAGE, ELEVATE, INVIGORATE, MOTIVATE, TRANSFORM, IMPLEMENT PROCESS.
  5. EVALUATE PROGRESS AS WELL AS IMMEDIATE AND LASTING IMPACT.

We have developed Improve Systems last 25 years based on customer challenges, needs and input. We are not just a Software company developing Software based only on our own beliefs. We develop a system top Improve your challenges, performance and results.

Contact:

Ronny A. Nilsen. CEO/Founder.

Mail:

[email protected]

Cell:

+47 9280 4155 

Post:

Solvikveien 15B. 1363 Høvik. Oslo Norway.

Organization number

918 008 950 

On location meetings:

To be booked on locations or through live video.