Lær hvordan du kan bruke Improve i trening og utviklingsprosesser.

Vi setter opp ulike Online Treninger utover høsten både som bedriftsinterne treninger men også knyttet til produktspesifikke treninger som for eksempel treninger i bruk i lederrollen, i salgsrollen, i serviccerollen med mer. 2-dagers praktisk trening og dere er klare for å starte!

BOOK PLASS PÅ HØSTENS  ONLINE TRENING

Improve Administrasjon

Administrasjon
Personvern (datatilsynet) 

Brukeroppsett
Oppsett av organisasjon, team og brukere; roller og rettigheter

Utsendelser: SMS/Mail
Invitasjoner og alarmer

Skala oppsett (målnivåer) 

Profil systemet
Profil bygger                                                   Profil maler                                                    Utsendelse av profiler

Treningsøvelser / Øvelsesbibliotek
Forhåndsdefinerte Treningsøvelser      Fritekst Treningsøvelser         Treningskategorier                                 Tilpasning til ulike prestasjonsnivåer

Visualisering
Scorecard - DashBoards

Mål: Du lærer den tekniske delen av systemet og bl.a. om hvordan du lager treningsøvelser, hvordan strukturen i profilsystemet er bygget opp og utsendelsesprosessen med ulike former for varsler og alarmer for å følge opp prosessen.

Bruker - Front end

Bruker side (Front End)
Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)

Brukeroppsett
Oppsett av personlige opplysninger, passord, mail, tlf, interesser med mer

Min side
Brukernavn og passord. Logg inn
Ta en test – logg ut

Profiler
Aktive profiler
Gjennomførte profiler
Historikk                                   Utviklingskontrakt

Treningsdagboken
Velg endelige KPIer, treningsøvelser, mål og tidsintervaller
Se på endelig profil
Scorecard 
KPI målingsintervaller

Mål: Du lærer om hvordan du setter opp brukere, roller/ansvar, hvordan du lager profiler og gjennomfører prosesser samt ikke minst; du lærer hvordan du følger opp treningsprosessen frem mot endelige mål.

Performance Management

Performance Management
Personvern/taushetsplikt (datatilsynet)

Individuell vs. Team Performance
Sammenligning av individuelle og 
teambaserte prestasjoner: 1:1, 1:flere

Best Practice
Standard setting og Best Practice av treningsmål, treningsøvelser, målingsintervaller

Dashboards - ScoreCards
Hvordan krysskoble Scorecard, 
 Dashboards i fht. BSC?

Forankring og implementering
Hvorfor måle?
Hvordan måle?
Hvor ofte måle?
Hvordan coache ulik adferd?

Sikring av prestasjoner
Hvordan sikre prestasjonsfremgang?

Mål: Du lærer om hvordan du forankrer og implementerer forbedringsprosessen inn i ditt selskap. Den viktige oppfølgingsprosessen er verdifull, krevende og ikke minst svært givende når dere ser at prosessen skaper verdi. Lykke til!

 

Coaching - Lederstøtte - Salgsledelse

Målbar veiledning

Tilpasset dine brukere.

1:1; definere KPIèr, mål og tiltak.

Oppfølging med milepæler.

Dashboard visualiserer prestasjon mot mål.

Tilpasset dere

Definert omfang og behov.

Praktisk og målbart.

Enkelt og effektivt.

 

Fra prestasjon til resultat!

Individuell utviklingsplan

Prestasjonsledelse

Dashboard

Scorecard

Hands-On Trening

Kunnskap som setter fart på prestasjoner og resultater!

Endelig har du funnet et sted der du kan få tilgang til markedets mest effektive systemer innen trening og utvikling. Det vil bli en ny hverdag!

Brukerveiledning

Nedenfor finner du tre brukerveiledninger avhengig av rolle og steg i prosessen.

Utfylling; Start Profil.

Dette steget er i starten av vår utviklingsprosess. Veiledningen omfatter både hovedbruker og støtteperson (evaluator/leder/coach).

NB! Passord krevet tilgang. Henvend deg til ansvarlig trener for passord.

LOGG INN

Start til Korte Mål

Dette steget omfatter veiledning i å sette korte mål fra start posisjon. Omfatter både hovedbruker og støtteperson (evaluator, leder, coach).

NB! Passord krevet tilgang. Henvend deg til ansvarlig trener for passord.

LOGG INN

Endelige Mål, Tiltak, Utviklingskontrakt.

Dette steget omfatter veiledning i å sette endelige mål, endelige KPI`er, endelige treningsøvelser samt utarbeidelse av utviklingskontrakt. Omfatter både hovedbruker og støtteperson (evaluator, leder, coach).

NB! Passord krevet tilgang. Henvend deg til ansvarlig trener for passord.

LOGG INN
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.